Betrouwbaar bouwadvies van Kd2 Bouwservice

Om binnen een budget te blijven is het onder meer belangrijk dat voor de start van de werkelijke bouw een goede werkvoorbereiding van het bouwproject wordt opgezet.
Hierbij komen alle onderdelen aan de orde met betrekking op de totale tijdsplanning en de inkoop van de alle verschillende benodigheden, bestaande uit de werkzaamheden, bouwmaterialen en de nodige onderaannemers.
Door verschillende disciplines van het bouwproces in een planning weer te geven, kunnen alle processen van te voren uitgedacht en in detail uitgewerkt worden, zodat geen vervelende verrassing ontstaan tijdens de uitvoering van het werk.
Door te werken met vaste procedures en checklijsten en te gebruiken tijdens de bouw, houden wij zicht op de knelpunten in de uitvoering van het project.

Uw bouwproject is onze uitdaging

Ondanks duidelijke procedures en vastgestelde richtlijnen kan het gebeuren dat iets niet helemaal volgens de planning verloopt. Doordat we zicht houden op het bouwproces kan er op tijd worden gehandeld zodat (verdere) vertraging wordt voorkomen. Een duidelijk overzicht creëren draagt bij aan de realisatie van het bouwproject.

Kd2 Bouwservice geeft u graag advies over het ontwerp, de kosten, de voorbereiding, de uitvoering en het onderhoud van nieuwbouw en verbouwprojecten.
Loopt U in het bouwproces tegen iets aan, dan denken we graag met U mee en helpen we U graag om hier een passende oplossing te voor zoeken.

Uw probleem wordt onze uitdaging.

24/7 bereikbaar

Direct actie nodig...
Wij werken vanuit Akkrum, in de driehoek Leeuwarden, Sneek en Heerenveen - Friesland,
door geheel Nederland waar U maar wilt......